SEFILTEEENLV
 Jāņa Ducena piemiņas fonds / Fonds
Jāņa Ducena piemiņas fonds
·  Apraksts
·  Fonda jaunumi
·  Dibināšanas dokumenti
·  Sarakste
Jāņa Ducena piemiņas fonds
Ģertrūdes iela 123-9,
Rīga, LV-1009
Latvija

Reģ. Nr. 40008166069
IBAN: LV28HABA0551029447258

martins.tarlaps@gmail.com


Fonda apraksts 27.01.2011

Jāņa Ducena piemiņas fonds ir biedrības „Akadēmiskā vienība „Austrums”” dibināts nodibinājums

Jāņa Ducena piemiņas fonds ir biedrības „Akadēmiskā vienība „Austrums”” dibināts nodibinājums, kas ierakstīts biedrību un nodibinājumu reģistrā 2010. gada 4. oktobrī.

J. Ducena piemiņas fonda pirmais mērķis ir Jāņa Ducena, Latvijas Republikas 1. Saeimas deputāta, kara ministra laikā no 1923. gada 27. janvāra līdz 1924. gada 26. janvārim un Rīgas apgabaltiesas tiesneša kapa pieminekļa Rīgas I Meža kapos un tā apkārtnes atjaunošana un uzturēšana.

Par tautas ziedojumiem uzceltais piemineklis šobrīd atrodas sliktā stāvoklī – tas ir garnadžu izdemolēts, nosūbējis. Pieminekļa atjaunošana būtu simbols ne vien J. Ducena piemiņas atjaunošanai, bet veselas Latvijas patriotu paaudzes piemiņas godināšanai. Tā bija paaudze, kura ar ieročiem rokās cīnījās par neatkarīgu Latvijas valsti un kura ieguldīja visas savas spējas un zināšanas, lai šo valsti izveidotu un nostiprinātu.

Visam pāri ir vēlme atgādināt, ka līdzās Jānim Čakstem, Zigfrīdam A. Meierovicam un citiem izciliem valstsvīriem strādāja arī Jānis Ducens, kura vārds nepelnīti piemirsts, kad runājam par Latvijas valsts dibināšanu un tās pirmajos neatkarības gados sasniegto.

J. Ducena piemiņas fonds darīs visu iespējamo, lai Latvijas vēstures lappuses, kurās ierakstīts J. Ducena vārds un darbi, pelnīti atgūtu agrāko mirdzumu.

Citi fonda mērķi ir:
 • akadēmisku pētījumu veicināšana par J. Ducena personību un viņa politisko un profesionālo darbību, kas veicinātu J. Ducena plašāku atpazīstamību sabiedrībā;
 • akadēmisku pētījumu veicināšana par Latvijas Republikas bruņoto spēku darbību laikā, kad tajos dienēja J. Ducens, un par J. Ducena personisko profesionālo ieguldījumu Latvijas Republikas bruņoto spēku izveidē un izaugsmē;
 • publikāciju un diskusiju veicināšana Latvijas plašsaziņas līdzekļos par J. Ducenu un viņa profesionālo un sabiedrisko darbību;
 • publisku lekciju un diskusiju organizēšana par J. Ducenu un viņa profesionālo un sabiedrisko darbību;
 • pētījumu un diskusiju veicināšana par Latvijas aizsardzības un drošības politikas jautājumiem;
 • savu mērķu sasniegšanai pamatā balstīties uz ziedojumiem.

  fonda dibināšanas dokumenti

  Fonda jaunumi

  Fonda sarakste


 •