SEFILTEEENLV
 Jāņa Ducena piemiņas fonds / Citāti
Jāņa Ducena piemiņas fonds
Jāņa Ducena piemiņas fonds
Ģertrūdes iela 123-9,
Rīga, LV-1009
Latvija

Reģ. Nr. 40008166069
IBAN: LV28HABA0551029447258

martins.tarlaps@gmail.com


Saeima, 1925. gada 19. maijs 8. sesijas 18. sēde (pavisam bija 27 sēdes – no 1925. gada 21. aprīļa līdz 1925. gada 29. maijam)
 
… ienācis priekšlikums, parakstīts no Ducena, Alberinga, Brieža, Sīmaņa, Pētera Berķa, Goldmaņa, Bruno Kalniņa un citiem uzņemt šīs sesijas dienas kārtībā sekošu likumprojektu – likums par karavīru atvaļināšanu no kara dienesta 1925 gadā.
 
Pie šī priekšlikuma vārdu lūdz Ducens. Vārds deputātam Ducenam.
 
J. Ducens (zemnieku savienība): Šis projekts – likums par karavīru atvaļināšanu no kara dienesta 1925. gadā – ienācis kara lietu komisijā pēc tam, kad jautājumu saraksts, kuri vēl būtu izspriežami šinī sesijā, bija slēgts. Es tomēr esmu tanīs domas, ka šis likumprojekts katrā ziņā jāizskata šinī sesijā.
 
Lietā tā, ka pēc kara klausības likuma obligatoriskā dienesta laiks ir pusotra gada, bet budžeta komisijā, lūkojot caur kara ministrijas budžetu, ir strīpots 1 miljons latu, kurš krīt uz paragrāfu par karavīru uzturu un apģērbu.  Bez šī miljona latu kara ministrija nevar izturēt obligatoriskā  kara dienesta iesaukto karavīru kontingentu, un tāpēc rodas ministrim tāds stāvoklis, no kura nevar atrast citu izeju, kā griezties pie Saeimas ar likumprojektu – dot kara ministrim tiesības atvaļināt 3 mēnešus pirms obligatoriskā dienesta laika zināmu skaitu karavīru.
 
Pats par sevi saprotams, ka no aizsardzības viedokļa tas nebūtu vēlams. Pēc manām domam, šis jautājums tomēr Saeimai jāskata cauri. Ja Saeima atradīs šo miljonu latu, likuma vajadzība atkritīs, ja nebūs iespējams šo summu atrast, tad šis likumprojekts būs jāpieņem un jādod iespēja kara ministrim atvaļināt zināmu skaitu karavīru, es lūdzu šo jautājumu uzņemt šīs sesijas dienas kārtībā.
 
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saskaņā ar kārtības ruļļa 91. pantu apspriešana notiek tanī pašā sēdē, ja neviens deputāts iebildumus neceļ. Iebildumus neviens neceļ? Es lieku uz balsošanu Ducena un citu iesniegto priekšlikumu – likumu par karavīru atvaļināšanu no kara dienesta 1925. gadā uzņemt šīs sesijas dienas kārtībā. Lūdzu pacelties, kas būtu pret. Tādu nav. Kas atturas? Tādu nav.
 
Priekšlikums pieņemts.