SEFILTEEENLV
 Jāņa Ducena piemiņas fonds / Citāti
Jāņa Ducena piemiņas fonds
Jāņa Ducena piemiņas fonds
Ģertrūdes iela 123-9,
Rīga, LV-1009
Latvija

Reģ. Nr. 40008166069
IBAN: LV28HABA0551029447258

martins.tarlaps@gmail.com


199 Latvijas Republikas Saeimas VII. sesijas 5. sēde 1925. gada 3. februārī. 200
 
VII Saeimā Jānis Ducens – sargs
 
Likums par karaspēka apsargājamo rajonu nepieejamību. Referents Ducens. Lūdzu referentu sniegt referātu.
 
Referents J. Ducens: Kara lietu komisijas vārdā lūdzu šo likumprojektu pieņemt. Šis likumprojekts uzskatāms kā papildinājums pie sodu likumu 112. un 113. pantiem. 112. pants runā par gadījumiem, kad kāda persona ir iekļuvusi kādā kara resora rīcībā esošā telpā, piemēram, vai nu uz kuģa, vai apcietinātā – vietā un izdarījusi tur noziedzīgu nodarījumu. Teiksim, piemēram, ka uzzīmējusi apcietinājuma plānu un nu par šo noziedzīgo nodarījumu ir paredzēts sods.  113. pants runā par tiem gadījumiem, kad persona viltus ceļā vai slēpdama savu kārtu un vārdu, ir iekļuvusi apcietinātā rajonā, vietā, bet nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kāds paredzēts 112. pantā.  Bet nu dzīvē nāk priekšā tādi gadījumi, kad kāda persona ieiet apcietinātā rajonā, vai vispār karaspēka apsardzībā esošās telpās, bet nav izdarījusi nekādu noziedzīgu nodarījumu, par kuru runā 113. pants, bet nav ari iekļuvusi viltus ceļā, vismaz tas nav pierādams. Kas nu tagad tur iznāk!  Iznāk tā, ka šo personu izraida laukā un ar to lieta izbeidzas. Bieži pat nav iespējams konstatēt, kādā ceļā šī persona ir iekļuvusi, vai tas ir tāds ceļš, par ko runā 113. pants un tā šī persona iziet bez soda. Kāds nolūks šai personai ir bijis, to nav iespējams konstatēt, lai gan dažreiz ir aizdomas, ka nolūks ir bijis ļauns, lai gan to nevar pierādīt.
 
Tāpat praksē ir nākuši priekšā tādi gadījumi, ka persona bez kaut kāda ļauna nolūka ienākusi karaspēka apsargātā vietā, nav klausījusi posteņa saucienu un notikuši pat tādi gadījumi, ka tāda persona ir tikusi nošauta. Tā tad šis 1132. pants būtu pieņemams aiz diviem iemesliem. Vispirms kara resora interesēs būtu uzlikt sodu tām personām, kuras šādā vai tādā ceļā iekļuvušas karaspēka apsargājamā rajonā, ja nav pierādīts, ka šīs personas, vai nu ļaunā vai viltus ceļā tur iekļuvušas un izdarījušas noziedzīgus nodarījumus. Tātad lai novērstu šos gadījumus. Otrkārt tas ir pašas publikas interesēs, lai nenāktu priekšā tādi gadījumi, kā tas bija 1923. gadā, kad pie artilērijas noliktavām nošāva postenis kādu personu, kura izrādījās ļauna nolūkā nav tur gājusi. Staigāšana tur bija ieviesusies tādēļ, ka gājējus vienkārši aizturēja un izraidīja lauka un tamdēļ viens otrs bij izvēlējies tuvāko ceļu caur apsargājamo rajonu. Iznāca rīkojums, ka ja uz vienu vai uz vairākiem saucieniem nepaklausa, ka tad jāšauj un tā arī notika nelaimes gadījums. Ta tad pēc kara lietu komisijas domām šis 1132. pants būtu jāpieņem. Attiecībā uz panta redakciju man jāsaka, ka tā šim pantam nav sevišķi izdevusies, bet par to es runāšu pie 3. lasījuma un iesniegšu redakcionālus pārlabojumus pēc tam, kad tie būs pārrunāti kara lietu komisijā.
 
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas debates. Vārdu lūdz Holcmanis. Holcmanim vārds.
 
V. Holcmanis (sociāldemokrāts mazinieks): Man jānāk ar priekšlikumu šo projektu noņemt no dienas kārtības un nodot viņu juridiskai komisijai. Patiešām ir taisnība referenta kungam, kurš aizrādīja, ka redakcija nav izdevusies un tas ir saprotams. Šo projektu rediģējusi kara lietu komisija, bet tāda rediģēšana piekrīt pilnā mērā juridiskai komisijai. Tāpēc projekts nav saskaņots ar mūsu sodu likumu terminoloģiju un nav saskaņots vispāri ar attiecīgo sodu likumu nodaļu. Tādēļ es nāku ar priekšlikumu nodot šo projektu juridiskai komisijai.
 
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk neviens nav vēlējies. Lūdzu atsauksmi.
 
Referents J. Ducens: Kara lietu komisijas vārdā iebildumus pret priekšlikumu neceļu.
 
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nak vispirms Holcmaņa priekšlikums nodot likumu par karaspēka apsargājamo rajonu nepieejamību juridiskai komisijai. Referents pret priekšlikumu iebildumus neceļ.
 
Es lieku tagad Holcmaņa priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas ir pret Holcmaņa priekšlikumu. – Nav.
 
Kas atturas? – Nav.
 
Pieņemts vienbalsīgi.
 
Likums par karaspēka apsargājamo rajonu nepieejamību nodots juridiskai komisijai.